Loading...
Vår historia 2018-07-10T08:49:56+00:00

Redan i början på 1900-talet bosatte sig Sivs Mor-och far föräldrar på området och ända sedan de slog sig ner har det varit full fart och området har genomgått stora förändringar det senaste århundradet.

På samma område som Strandbergs Stugor bedriver sin verksamhet så finns även det anrika Zetterströms varv som redan i början av 1900-talet grundades av Sivs farfar, med uppgift att främst utföra reparationer på de åländska segelfartygen – som dominerade farvattnen från Åland ända bort till Australien. En epok som tyvärr upphörde redan på slutet av 1930-talet. Idag har varvet övergått till att enbart ge service och vinterförvaring åt över 120 fritidsbåtar.

Idag finns det 70 bäddar fördelat på 15 stugor och 3 lägenheter. Stugorna på området är alla individuellt utformade och inredda och härrör sig från olika tidsepoker.

våra stugor

På 1930-talet startades den första turismverksamheten då Sivs mor började hyra ut rum med helpension till sommargäster på gården. Det började i liten skala för att ta emot sommargäster men verksamheten i det lummiga och sjönära området har kontinuerligt fortsatt och utvecklats med åren. Efter krigets slut utvecklades färjtrafiken, turistnäringen tog fart och det var under dessa år som maken Tor började bygga fler stugor.

“Många engelsmän, tyskar och svenskar lägger upp sina båtar här över vintern och hyr gärna en stuga på våren då de gör i ordning båten inför sommaren. Många uppskattar det sociala umgänget, så nog har det dragits en och annan historia här när båtägarna samlas på eftermiddagarna”